697-70-70-28 Skuteczna reklama w wyszukiwarce (GOOGLE) kontakt@uslugi-firm.pl

Regulamin

1. Definicje:

 1. Serwis – strona internetowa dająca możliwość znajdowania i umieszczania wpisów z całej Polski wg branży, nazwy czy lokalizacji w celu reklamy firmy bądź chęci skorzystania usług w nim zamieszczonych. Serwis prowadzony jest przez Administratora pod adresem internetowym www.uslugi-firm.pl.
 2. Administrator – firma „Transport Ciężarowy Gabara Zbigniew” z siedzibą w: 95-020 Bedoń Przykościelny, ul. Mostowa 10; identyfikującą się numerem NIP: 7281050601
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z portalu Uslugi-firm.pl

2. Zasady ogólne

 1. Regulamin przedstawia zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich elementów zamieszczonych w Serwisie.
 3. Wszelkie materiały przekazywane przez Administratora w celach handlowych i nie tylko, są jej własnością i podlegają ochronie prawnej.
 4. Dodanie firmy do Serwisu może zgłosić osoba nią zarządzająca bądź upoważniona do tego. Dane zarejestrowanej firmy muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania adresów www i odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do stron internetowych będących stronami Administratora bądź jego partnerów handlowych.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w portalu przez jego Użytkowników. Wszelakie zaistniałe nieporozumienia i spory będą rozwiązywane między stronami beż udziału Administratora. Ujawnienie danych Użytkowników – stron sporu – może nastąpić jedynie na mocy decyzji organu do tego uprawnionego.
 7. Użytkownik ma prawo do przesyłania za pomocą formularza kontaktowego wszelkiego rodzaju zapytań, informacji o brakach w Serwisie lub błędnych danych opublikowanych w portalu.

3. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie bierze udziału w handlu, do którego dochodzi między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie niejasności będą rozwiązywanie bez ingerencji Administratora pomiędzy stronami sporu.
 2. Administrator nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz cenę usługi czy towaru oferowanego przez firmy bądź Użytkowników. Dotyczy to również niedostarczania Użytkownikowi towaru przez firmę czy odmowy zrealizowania usług.
 3. W odpowiedzialności Administratora nie leży brak dostępu spowodowany awariami, przerwami technicznymi lub w dostarczaniu usług dostawców internetowych, utrata danych spowodowana działaniami na które Administrator nie ma wpływu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające konta e-mail czy numery telefonu Użytkowników.
 5. Zabronione są jakiekolwiek działania utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.
 6. Zabrania się działań na szkodę Serwisu w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Administratora lub Serwisu.
 7. Zabrania się wykorzystywania całości lub jakiejkolwiek części bazy danych umieszczonej w Serwisie.

4. Postanowienie końcowe

 1. Regulamin stanowi nieodzowną część umowy między Użytkownikiem Serwisu, a Administratorem, którą stanowi umieszczenie danych firmy Użytkownika w Serwisie.
 2. Regulamin może ulec częściowo bądź całkowicie zmianie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 3. Spory zaistniałe między Administratorem, a Użytkownikami będą wyjaśniane polubownie, a jedynie w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami zainteresowanymi sprawa będzie rozstrzygana drogą sądową.
 4. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem będą chronione prawami Kodeksu Cywilnego, ustawami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawami o ochronie danych osobowych i ustawami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi wiążącymi przepisami.
 5. Rejestrując się, Użytkownik deklaruje się, że przyswoił sobie i akceptuje przedstawiony Regulamin.