697-70-70-28 Skuteczna reklama w wyszukiwarce (GOOGLE) kontakt@uslugi-firm.pl

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych dbamy o zachowanie bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Poniższa Polityka Prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w serwisie Uslugi-Firm.pl.

Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów Państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela Serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej Serwisu.